گزارش حساب test_account


فالوور های جذب شده

نام کاربری زمان پیدا شده توسط
     
test1 ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ - ۰۴:۴۴:۵۵ هشتگ فالو_بک
test2 ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ - ۰۱:۱۴:۵۶ هشتگ فالوبک
test3 ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ - ۲۳:۴۴:۵۶ لایک کننده پُست پیج bmw
test4 ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ - ۲۳:۴۴:۵۶ لایک کننده پُست پیج instagram
test5 ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ - ۲۲:۱۵:۰۲ هشتگ فالوبک
نمایش 1 تا 5 مورد از کل 655 مورد.

افراد فالو شده

نام کاربری زمان پیدا شده توسط وضعیت
     
test1 ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ - ۰۷:۴۴:۳۴ نظرگذار پُست پیج instagram
test2 ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ - ۰۷:۴۱:۴۰ نظرگذار پُست پیج instagram
test3 ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ - ۰۷:۳۸:۴۱ نظرگذار پُست پیج bmw
test4 ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ - ۰۷:۳۵:۴۵ نظرگذار پُست پیج instagram
test5 ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ - ۰۷:۳۲:۴۴ نظرگذار پُست پیج bmw
نمایش 1 تا 5 مورد از کل 2,710 مورد.

مطالب لایک شده

پُست نام کاربری زمان پیدا شده توسط وضعیت
     
مشاهده پُست test1 ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ - ۰۹:۳۰:۵۷ هشتگ فالوبک
مشاهده پُست test2 ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ - ۰۹:۲۵:۳۲ نظرگذار پُست پیج bmw
مشاهده پُست test3 ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ - ۰۹:۲۰:۱۲ نظرگذار پُست پیج instagram
مشاهده پُست test4 ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ - ۰۹:۱۵:۰۳ نظرگذار پُست پیج instagram
مشاهده پُست test5 ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ - ۰۹:۰۹:۵۹ نظرگذار پُست پیج bmw
نمایش 1 تا 5 مورد از کل 2,841 مورد.

افراد آنفالو شده

نام کاربری زمان وضعیت
   
test1 ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ - ۰۷:۴۴:۳۴
test2 ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ - ۰۷:۴۱:۴۰
test3 ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ - ۰۷:۳۸:۴۱
test4 ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ - ۰۷:۳۵:۴۵
test5 ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ - ۰۷:۳۲:۴۴
نمایش 1 تا 5 مورد از کل 2,547 مورد.

نظرات ارسال شده

پُست نام کاربری زمان پیدا شده توسط نظر ارسال شده وضعیت
     
مشاهده پُست test1 ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ - ۰۷:۲۱:۵۹ فالوور پیج bmw از پیج ما دیدن کنید
مشاهده پُست test2 ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ - ۰۷:۲۱:۵۹ فالوور پیج bmw 🙏🌹
مشاهده پُست test3 ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ - ۰۷:۲۱:۵۹ فالوور پیج bmw از پیج ما دیدن کنید
مشاهده پُست test4 ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ - ۰۷:۲۱:۵۹ فالوور پیج bmw از پیج ما دیدن کنید
مشاهده پُست test5 ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ - ۰۷:۲۱:۵۹ فالوور پیج bmw 🙏🌹
نمایش 1 تا 5 مورد از کل 125 مورد.

پیام های ارسال شده

نام کاربری زمان پیدا شده توسط پیام ارسال شده وضعیت
     
test1 ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ - ۰۷:۲۱:۴۹ فالوور پیج instagram 🙏🌹
test2 ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ - ۰۷:۲۱:۴۹ فالوور پیج instagram سلام، خوشحال میشم از پیج ما دیدن کنید
test3 ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ - ۰۷:۲۱:۴۹ فالوور پیج instagram سلام، خوشحال میشم از پیج ما دیدن کنید
test4 ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ - ۰۷:۲۱:۴۹ فالوور پیج instagram سلام، خوشحال میشم از پیج ما دیدن کنید
test5 ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ - ۰۷:۲۱:۴۹ فالوور پیج instagram 🙏🌹
نمایش 1 تا 5 مورد از کل 140 مورد.