پُست خودکار test_account

فایل
حداکثر حجم مجاز برای تصاویر: 5 مگابایت
نوع فایل مجاز برای تصاویر: jpg و jpeg
حداکثر حجم مجاز برای ویدئو: 20 مگابایت
نوع فایل مجاز برای ویدئو: mp4